Archief

Ideaal! — 2013

Parelval Toen de Zuid Rotterdamse woonwijk Pendrecht in de jaren ‘50 werd opgeleverd, gold deze als een parel van de wederopbouw. Toeristen kwamen uit het hele land voor dit moderne ontwerp van Bauhaus-architect Lotte Stam-Beese. Zij bracht hier Bauhaus-idealen in de praktijk, die ze had getoetst in de Sovjet-Unie en aan de planologische visie van het CIAM onder leiding van Le Corbusier. Eind vorige eeuw was van de oorspronkelijke schoonheid en idealisme weinig meer te zien. Pendrecht heeft een grote val meegemaakt. Het zou de op een na grootste probleemwijk van Nederland worden. Daardoor leverde de geplande opknapbeurt van rond de eeuwwisseling veel discussie op over nut en schuld van architectuur en de toepasbaarheid van idealisme. Utopieën en idealen Milou van Ham werkte voor Raamvertellingen De Stroken met idealen van toen en nu, van persoonlijke, collectieve en universele aard. Deze inhoud vormt een geslaagde samenhang met het werk van Jan van der Pavert. Hij tekende een reeks voorstellingen die allemaal laten zien hoe vroeger, in de jaren na 1945, de toekomst werd voorgesteld: utopische landschappen. Van Ham maakte veellagige tekstkunstwerken die aanzetten tot reflectie op idealen van jezelf, mensengroepen en samenlevingen. Per raam zijn (v.l.n.r.) de volgende vier tekstlagen aangebracht: 1. Zeven tekstfragmenten uit de ‘klassieke’ literatuur en woningwet: Gilgamesj-epos / Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Amnesty International / De ideale staat, Plato / Geschiedenis en utopie, E.M. Cioran / Utopia, Thomas More / Woningwet / Het versteende tentenkamp, Carel Weeber. 2. De zeven letters van het woord EENVOUD. 3. Zeven zogenaamde tritsen: Vertrek  reis  aankomst / Vrijheid  gelijkheid  broederschap / Het schone  het goede  het ware / Ja  misschien  nee / Nergens  ergens  overal / Punt  lijn  vlak / Ik  wij  iedereen. 4. Zeven ‘aansporingen’: Doe wel en zie niet om / Spoor aan / Laat me / Adem in adem uit / Geen woorden maar daden / Houd moed / Attentie aandacht. Ambachtelijk gespoten glas-email De veertien portiekramen van de appartementsgebouwen, zeven voor elke kunstenaar, Van der Pavert boven en Van Ham beneden, zijn uitgevoerd in ambachtelijk gespoten glas-email....