Archief

Porselein — 2024

Na een paar weken EKWC is Milou van Ham er eigenlijk wel klaar mee. Niets loopt zoals ze verwachtte, het idee om met klei te weven leidt tot niks, geen van de proeven lijkt te lukken – tot ze begint te experimenteren met vloeibaar porselein. Een fijnmazig web van lijnen, een ellips van woorden met een gat erin zodat het ding niet kapot krimpt. Quick and Dirty, een zin als een mantra. Volg de hand van de kunstenaar, vind een ingang op de tast. Dan overlijdt haar vriendin Lizan Freijsen en zoekt een essentiële waarheid naar woorden: Life and Death. Geschreven in breekbaar porselein zinken letters weg in onderliggende structuren, kanten schetsen van boosheid en verdriet. In een serie plastische, pastelkleurige werken wordt het gemis nog tastbaarder. Connected – Disconnected, de woorden draaien om elkaar heen. Heel en Gebroken, Orde en Chaos, gemaakt met de grootst mogelijke aandacht. Tekst: Nanne op 't Ende ——— English After a couple of weeks at EKWC, artist Milou van Ham is ready to go home. Nothing works out the way she expected, the idea of weaving with clay isn’t leading anywhere, none of the tests are any good, until she starts experimenting with liquid porcelain. A maze of intricately interwoven lines, a flat donut of words with a hole in the middle so the damn thing can shrink. Quick and Dirty: a phrase like a mantra, follow the artist’s hand, feel your way inside. Then her fiend Lizan Freijsen dies and new words express an essential truth: Life and Death. Written in Fragile Porcelain, letters blending with supporting structures in lace-like sketches, different directions of anger and grief. There’s a series in plastic Porcelain, pastel frosting without a cake, Connected - Disconnected, the words encircling each other. Whole and Broken, Order and Chaos, all constructed with the utmost care. Text: Nanne op 't Ende...

Fragiles — 2022

Het werken met glas is een ambacht dat jarenlang oefening vergt. Werken met vlakglas, dat in een oven wordt versmolten, is een techniek die relatief eenvoudig is en vele uitdagingen kent. Voor een residentie bij GlasLab in Den Bosch (NL) stelde Milou van Ham zichzelf twee vragen. Kun je (zonder mechanische middelen toe te passen) gaten maken in glas? En kun je weven met glas? Dit soort vragen zijn voor GlasLab van grote waarde. Sterker: soms vragen kunstenaars iets dat met glas helemaal niet kan. Hierdoor wordt het technische ondersteuningsteam uitgedaagd gezamenlijk met de resident naar een oplossing te zoeken en het vakgebied een stuk uit te breiden. Milou van Ham heeft autonome woord-beelden gemaakt die refereren aan weven. Op een grid zijn woorden gevormd volgens het principe van schering en inslag. De letters zijn opgebouwd uit horizontale en verticale stroken gekleurd en helder glas. Ze zijn tegen en op elkaar gelegd en door hitte met elkaar verbonden. De serie woord-beelden zijn zelfreferentieel: BREAKABLE, CLEAR, FRAGILE, FRAGIEL, HELDER EN KWETSBAAR. Ze gaan over dat wat glas intrinsiek in zich herbergt. Ze kunnen vrij in de ruimte of op een muur worden gehangen. Deze bestaande beelden zijn een uitnodiging om een werk in zelfgekozen kleuren te laten uitvoeren.    ...

Deze zin bestaat uit… — 2021

Oud en nieuw autonoom werk Tijdens het Groot Rotterdams Atelier Weekend (GRAW) eind september 2021, presenteerde Milou van Ham eerdere en nieuwe expliciet zelfreferentiële werken. Peter Koole, kunstschilder met een studio in ateliercomplex Borgerstraat, waar nog 24 andere kunstenaars werken, nodigde haar uit om in de gang en in zijn atelier werk te laten zien. In het atelier toonde Van Ham oud werk, onder andere: Tatoeage (1998), Liefdewerk oud papier (2008) en Fragile (2021). Voor de gang maakte zij drie nieuwe werken. Het gaat om variaties op de zichzelf beschrijvende zin, die zij in 2020 voor het Hilton Art Lab (HAL) maakte: DEZE ZIN HEEFT / ELF WOORDEN / EN ZESENVIJFTIG / LETTERS EN / TIEN SPATIES De nieuwe zinnen zijn een uitbreiding, die tot een serie van vier leidde. Het zijn deze teksten: DEZE ZIN GEBRUIKT / ZEVENTIEN / LETTERS VAN HET / NEDERLANDSE/ ALFABET. DEZE ZIN BESTAAT UIT / ZEVENTIEN WOORDEN, ZESTIEN / SPATIES, NEGENENNEGENTIG / LETTERS, VIER KOMMA'S, EEN / APOSTROF EN EEN PUNT. DEZE ZIN TELT ACHTTIEN / WOORDEN, ZEVENTIEN SPATIES, / HONDERDNEGENTIEN LETTERS, / ACHTENDERTIG LETTERGREPEN, / VIJF KOMMA'S, EEN APOSTROF / EN EEN PUNT. De randen van de tegelvloer op de begane grond van het ateliergebouw zijn donkerrood. De teksten, gedrukt op vellen van 2 m2, inclusief de zin uit HAL, zijn aansluitend uitgevoerd in donkerrode inkt op wit papier. Te koop Online zijn de werken ook te koop als A2 poster, in zwart op wit of fluor gekleurd papier. DEZE ZIN GEBRUIKT / ZEVENTIEN / LETTERS VAN HET / NEDERLANDSE/ ALFABET is voor de zwart-witte poster uitgevoerd in 17 grijstinten. De posters kosten € 25,- exclusief verzendkosten en 9% BTW....

Deze zin heeft… — 2020

Groepstentoonstelling Dit tijdelijke werk is op locatie gemaakt voor THIS IS, een groepstentoonstelling met werk van Danni van Amstel, Dagmar Baumann, Arianne van der Gaag, Milou van Ham en Kathrin Wolkowicz. Naar zichzelf verwijzend Op een witte bakstenen binnenmuur van de pop-up locatie Hilton Art Lab (HAL), een leegstaand deel van het Hilton Hotel aan het Hofplein in Rotterdam, staat in grijze kapitalen, in het wijd gespatieerde font Univers, de zelfreferentiële tekst: DEZE ZIN HEEFT ELF WOORDEN EN ZESENVIJFTIG LETTERS EN TIEN SPATIES Tevens is er een tekst met vinyl plakletters, in het monospaced OCR A font, op de etalageruit geplakt: vijftien letters zestien karakters achttien karakters. negentien karakters. deze twintig karakters eenentwintig karakters deze vierentwintig karakters deze zesentwintig karakters. deze zevenentwintig karakters Autonoom Deze autonome werken kunnen ook in de toekomst in verschillende vormen bestaan. Tijdelijk of permanent. Uniek of in oplage. Al naar gelang de locatie en de wens van een toekomstige opdrachtgever. "Zuiverend taalbesef" De cineast Marieke van der Lippe, een bezoekster van de tentoonstelling, schreef over dit werk: “’Dit is tekst’ zuivert het besef van taal bij de toeschouwer voor even. Voor een moment kom je los van de inhoud. Dit schoont op. De behoefte om even uit de ongebreidelde stroom van de dagelijks te lezen feitjes, nieuwtjes, weetjes, meninkjes, emoties enz. te stappen wordt in gang gezet”....

Zonder titel — 2014

Een werk voor goede en slechte tijden. De fluorroze versie is speciaal gemaakt voor de tentoonstelling Pulsar#010, 2014. In Pulchri Studio, Den Haag. Samengesteld door curator Kees Verschuren....

Han Nefkens, 10 jaar mecenas | Het boek — 2011

Het boek Bij de tentoonstelling Han Nefkens / 10 jaar mecenas verzorgde Milou van Ham de gelijknamige publicatie. De opening van de tentoonstelling viel samen met de presentatie van een omvangrijke overzichtscatalogus. De 46 korte teksten, door Han Nefkens zelf geschreven, gunnen de lezer een intieme blik in Nefkens’ leven als mecenas en geven inzicht in de totstandkoming van zijn mecenaat. Alle activiteiten, kunstwerken en 'pijlers' van Han Nefkens eerste 10 jaar mecenaat werden door Van Ham gerangschikt van de laatste (de tentoonstelling en het boek, 2011) tot en met de eerste (2001)....

Han Nefkens, 10 jaar mecenas | De tentoonstelling — 2011

Een publicatie en presentatie voor Museum Boijmans Van Beuningen In opdracht van Museum Boijmans Van Beuningen en in goed overleg met Han Nefkens ontwierp Milou van Ham een publicatie en een tentoonstelling getiteld Han Nefkens / 10 jaar mecenas. Han Nefkens gaf Van Ham aan dat hij het hardnekkige beeld dat de H+F Collectie belangrijker werd geacht dan zijn andere activiteiten als mecenas, graag genuanceerder voor het voetlicht wilde brengen. Dat deed Van Ham door zijn activiteiten te structureren én gelijk te stellen. Vervolgens bracht ze die onder in zeven pijlers: ArtAids, H+F Mecenaat, Fundació Han Nefkens, H+F Collectie, H+F Fashion on the Edge, H+F Curatorial Grant en Han Nefkens als auteur. Deze pijlers vormen de hoofdstructuur van het boek en de tentoonstelling. In de tentoonstelling in het entreegebied van het museum maakte de bezoeker kennis met de wereld van Han Nefkens en de initiatieven die hij de afgelopen tien jaar heeft opgezet. Er waren video-interviews te zien waarin kunstenaars, ontwerpers en curatoren vertellen over de kansen die zijn mecenaat hen heeft geboden. Ook was er een interview te zien met Han Nefkens door journaliste en presentatrice Hanneke Groenteman. Op fotobehang was, in omgekeerde chronologische volgorde, een overzicht van de activiteiten van Han Nefkens van 2011 tot 2001 op drie lange wanden te zien. Een kopse muur in de tentoonstellingsruimte was gewijd aan de publicaties van wat tegenwoordig de Han Nefkens Foundation heet, tevens een roman en bundels van Han Nefkens en natuurlijk het overzichtsboek. De opening van de tentoonstelling viel samen met de presentatie van een omvangrijke overzichtscatalogus getiteld Han Nefkens / 10 jaar mecenas. De 46 korte teksten, door Han Nefkens zelf geschreven, gunnen de lezer een intieme blik in Nefkens’ leven als mecenas en geven inzicht in de totstandkoming van zijn mecenaat....

Witte leegte, zwarte leegte — 2010

Een gefocuste blik De ad hoc georganiseerde Zwervende Tentoonstellingenserie door curatoren Maartje Berendsen en Tamar de Kemp legde dit keer, met #14, de focus op het fenomeen behang. Hier realiseerde Milou van Ham in samenwerking met collega/kunstenaar Jan Adriaans een conceptuele en complementaire installatie in twee aan elkaar grenzende kamers op de zolderverdieping van een tijdelijk leegstaand kantoorpand aan de Westzeedijk in het Scheepvaartkwartier van Rotterdam. De installatie Witte leegte, zwarte leegte gaat over het nabeeld dat je krijgt nadat je lang naar iets keek en je blik daarna op iets anders richt. De muren werden gestript en de vensters en wanden geschilderd: die van de zwarte kamer in mat zwart, die van de witte kamer in glanzend spierwit. De hoeken van de muren werden afgerond, waardoor een optische zinsbegoocheling ontstond. De verf, die ook op de vensters is aangebracht, is op een aantal plekken verwijderd. Dat geeft een gefocuste blik op een detail van het uitzicht....

Zonder titel — 2008

Liefdewerk oud papier Dit werk is gemaakt voor een presentie en publicatie van Onomatopee Projects uit Eindhoven. Freek Lomme vroeg Van Ham om mee te doen aan het project Kapitale K. Er werd geen honorarium in het vooruitzicht gesteld, met andere woorden kunst voor niks. Het gezegde ‘Liefdewerk oud papier’ is gestempeld op een aantal krantenpagina’s met toevalligerwijze de eerste nieuwsberichten over de financiële crisis van 2008. De letters zijn door Van Ham zelf ontworpen. Ze zijn ontstaan door stempels te maken van gegoten letters in was. Daarna maakte zij gipsafdrukken waar vervolgens de siliconen stempels van konden worden gemaakt. Krantenkoppen van 18 september 2008 De gebruikte kranten van donderdag 18 september 2008 zijn: Die Zeit. Kop op bestempelde voorpagina: ”Zivilisiert den Kapitalismus!”. Financieel Dagblad. Kop op bestempelde voorpagina: ”Crisis op Wall Street infecteert financiële markten wereldwijd”. De Volkskrant. Kop op bestempelde voorpagina: ”Implosie van het kapitalisme”. De editie bestaat uit een oplage van 9 stuks....

Autonome typografie voor ‘Het jaar rond met Hans Bol’ — 2004

Een installatie voor de vides, een wand, zaalteksten en titelborden in de tentoonstelling Het jaar rond met Hans Bol in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Twee vides van het prentenkabinet zijn bekleed met getallenreeksen. De grote vide is gevuld met getallen 1 tot en met 365 (dagen in een jaar). In de kleinere vide zien we getallen 1 tot en met 60 (seconden in een minuut en minuten in een uur). De Nederlandstalige teksten voor de zaalteksten en titelborden zijn uitgevoerd in goudkleurig folie, de Engelstalige in zilverkleurig folie. Alle getallen verschijnen in de andere kleur: de Nederlandse telwoorden in zilver, de Engelse in goud. Telwoorden zijn jaartallen, delen van titels, cijfers, ook als ze voluit geschreven zijn, zoals de ‘III’ in Gillis III van Coninxloo en ‘Twaalf’ in de Twaalf Maanden. Voor de Twaalf Maanden verdiepte Van Ham zich in kalenders en daarmee samenhangende zaken. THIMO TE DUITS, DESTIJDS CONSERVATOR VORMGEVING EN KUNSTNIJVERHEID, OVER DE BIJDRAGE VAN VAN HAM Voor de tentoonstelling Het jaar rond met Hans Bol kreeg Milou van Ham de open uitnodiging om een installatie te maken voor twee wanden in het prentenkabinet van Museum Boijmans Van Beuningen. Deze zou de presentatie van 16de eeuwse prenten en tekeningen van Hans Bol omarmen. Zij leverde in korte tijd een zilveren/gouden universum van dagen, weken, maanden, seizoenen, jaargetijden en jaren. Ook nam zij de vormgeving van zaalteksten e.d. in het ontwerp op. Niemand kon de tentoonstelling verlaten zonder in deze kosmos ondergedompeld te worden en goed geïnformeerd te zijn over de historiografie van de maanden van het jaar en de seizoenen. Het succes van deze tentoonstelling was de opmaat voor regelmatige samenwerking waarbij ordening en betekenis van cruciaal belang zouden zijn....