Archief

Porselein — 2024

Na een paar weken EKWC is Milou van Ham er eigenlijk wel klaar mee. Niets loopt zoals ze verwachtte, het idee om met klei te weven leidt tot niks, geen van de proeven lijkt te lukken – tot ze begint te experimenteren met vloeibaar porselein. Een fijnmazig web van lijnen, een ellips van woorden met een gat erin zodat het ding niet kapot krimpt. Quick and Dirty, een zin als een mantra. Volg de hand van de kunstenaar, vind een ingang op de tast. Dan overlijdt haar vriendin Lizan Freijsen en zoekt een essentiële waarheid naar woorden: Life and Death. Geschreven in breekbaar porselein zinken letters weg in onderliggende structuren, kanten schetsen van boosheid en verdriet. In een serie plastische, pastelkleurige werken wordt het gemis nog tastbaarder. Connected – Disconnected, de woorden draaien om elkaar heen. Heel en Gebroken, Orde en Chaos, gemaakt met de grootst mogelijke aandacht. Tekst: Nanne op 't Ende ——— English After a couple of weeks at EKWC, artist Milou van Ham is ready to go home. Nothing works out the way she expected, the idea of weaving with clay isn’t leading anywhere, none of the tests are any good, until she starts experimenting with liquid porcelain. A maze of intricately interwoven lines, a flat donut of words with a hole in the middle so the damn thing can shrink. Quick and Dirty: a phrase like a mantra, follow the artist’s hand, feel your way inside. Then her fiend Lizan Freijsen dies and new words express an essential truth: Life and Death. Written in Fragile Porcelain, letters blending with supporting structures in lace-like sketches, different directions of anger and grief. There’s a series in plastic Porcelain, pastel frosting without a cake, Connected - Disconnected, the words encircling each other. Whole and Broken, Order and Chaos, all constructed with the utmost care. Text: Nanne op 't Ende...